Iman yang Tak Terp'ri

IMAN YANG TAK TER'PRI
NP. 398 - 4/4 D = Do (2 Kruis)

Iman yang tak terp'ri, ya domba Kalvari
Kurindukan, inilah doaku, ampuni dosaku
Jadikan hambaMu, penuh iman

Kiranya rahmatMu,
Turun dihatiku yang berduka,
Jadikan kasihMu,
Yang suci dan sungguh,
Tumbuh dalam kalbu senantiasa

Dalam kesusahan, ataupun cobaan; bimbing aku
Hilangkan yang gelap, hingga sedih lenyap
B'ri ku hidup tetap, di dalamMu

Tibalah ajalku, akan kubertemu, Yesus Tuhan
Tiadalah ku bimbang, hati senang tenang,
Masuk ke dalam t'rang, kemuliaan.

Home