Bapa Surgawi Mem'liharaku

BAPA SURGAWI MEM'LIHARAKU
NP. 277 - 4/4 C= Do

Kepada Allah aku berharap
Di darat atau di laut yang gelap
Setiap saat waktu penat
Bapa surgawi mem'liharaku

Aku berharap pada Tuhanku
Di ngarai atau waktu laut mend'ru
Dalam topan aku aman
Bapa surgawi mem'liharaku

Bunga dipadang dip'liharaNya
Burung dilangitpun dibimbingNya
Barang tentu termasukku
Bapa surgawi mem'liharaku

Walaupun jalanku jadi gelap
Juru s'lamatku tak pernah lelap
Dengan tenang aku pulang
Bapa surgawi mem'liharaku

Aku berharap pada Tuhanku
Di ngarai atau waktu laut mend'ru
Dalam topan aku aman
Bapa surgawi mem'liharaku

Home