127. Velice žádám si

Velice žádám si, ó Otče můj,
Tvým býti dítětem,
ctným jak Syn Tvůj.
Když v náruč milosti vezmeš mne,
mám dosti, neb v Tvojí blízkosti bezpečen jsem.

Velice žádám si štít čistý mít,
Tvou, Pane, vůli znát, krok napřímit.
Moc Tvého vzkříšení kéž i mne promění,
at’ v Božím odění smím vítězit.

Velice žádám si víc síly mít,
bych mohl pro Tebe vděčněji žít.
Všem vyznat, žes můj Pán,
jímž jsem byl zachován,
až v slavný nebes chrám přeneseš mne.

C, C, a, G, C, G7, C, G/d, D7, G, G7, C, G7, C, F, G7, C, a, d, C/g, G7, C

Home