122. Jsem tu jen příchozím uprostřed ciziny

Jsem tu jen příchozím uprostřed ciziny,
mně v dáli nadhvězdné kyne břeh otčiny;
služebnost smíření svěřil mi nebes Král,
bych nes' ji světem dál a dál.

To je ten vz kaz, jejž nesu vám,
jejž nes' by anděl vděčně sam:
Smiřte se s Bohem svým pro oběť Kristovu,
smiřte se nyní s Bohem svým!

Toť rozkaz královský, by každý, kde kdo jest,
kál se a odstoupil od svodných hříchu cest.
Kdo bude poslušným, má věcné vládnout
s Ním, Toť Páně vzkaz všem zbloudilým.

Krásnější má je vlast nad háje Sáronské,
radost a věcná slast strastí všech prostá je.
Můj Král mi káže zvát smrtelné v žití stan,
toť úkol, jejž mi dal můj Pán.

Es, (As, Es,) B7, f7, B7, Es, Es, (As, Es,) Es7, As, a dim, Es, F9, B7, Es, Es, B7, Es, B, F7, B, B7, Es, Es7, As, a dim, Es, F9, B7, Es

Home

Next song