728. Tam na kopci Golgata

1. Tam na kopci Golgata
tři kříže jsou.
Na prostředním visí Ježíš
/: s hlavou skloněnou. :/

2. Tam na kopci Golgata
tmavá noc je.
V této noci volá Ježíš:
/: dokonáno je. :/

3. Tam na kopci Golgata
jsem přítomen.
Ježíš zemřel za mé hříchy
/: jsem již svoboden. :/

4. Pane, jak ti děkovat
za Golgatu?
Milovat tě celý život
/: sláva Bohu. :/

Home

Next song