252 Sám láskyplný Bůh

1. Sám láskyplný Bůh můj dobrý pastýř jest,
pro slitování své mne z bídy chce vést.
ON pase mne na nivách svých travnatých
a u vod odpočinutí dlím něm' a tich'.

2. Mou duši osvěží a přímou cestu má,
jen v jeho šlépějích má pouť bezpečná.
I kdybych šel údolím stínu smrti,
zla nezaleknu se, neboť jsi se mnou TY.

3. Prut Tvůj mne pobízí a zbloudit zabrání,
od zhoubce útoků Tvá hůl ochrání.
Pred zraky mých nepřátel hlad ztišit znáš,
když přebohatý stůl pro mne sám prostíráš.

4. A pomazání Tvé je slávy diadém,
jenž zdobí hlavu mou pro Tě v žití mém
můj kalich vždy láskou Tvou tak oplývá,
že v Tobě duše má nebe zář prožívá.

5. Jen přízeň laskavá mne všude provází
a víra vůli Tvou ve všem nachází.
V Tvém domě se uhostím jako syn Tvůj
a zůstanu v něm na věky, ó Bože můj.

Home