Otče náš

/: Otče náš, jenž jsi v nebesích,
buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království.
Staň se tvá vůle jako v nebi,
tak i na zemi. :/

Náš denní chléb dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my jsme odpustili těm,
kdo se provinili proti nám.

A nevydej nás v pokušení
ale vysvoboď nás od zlého.
Neboť Tvé je království
i moc i sláva na věky.
Amen.

Home