826. Drž se Krista

1. Drž se Krista, drž se jak jenom můžeš!
Abys byl živ smrtí zaplatil ON.
Drž se Krista, i když ty někdy selžeš,
nebudeš mít dost sil uzvednout kříž.
Drž se Krista, i když ty někdy selžeš,
drž se Krista, Krista drž se!

2. Drž se Krista, když cesta tvá je snadná
a podaří se, úspěch ve všem máš,
když zapomeneš na břemena dávná,
pokušení je opustit Krista.
Když zapomeneš na břemena dávná,
drž se Krista, Krista drž se!

3. Drž se Krista, ještě držet se?
Ne člověka, jenom drž se Boha.
Jsme tak schopní padat jen a mýlit se,
jen ON mění lidem život celý.
Jsme tak schopní padat jen a mýlit se,
drž se Krista, Krista drž se!

4. Nezapomeň, pravdu Bohem zjevenou,
všem je známá, kdo zná Spasitele:
Kristovy rány jsou za hříchy cenou
a cesta kříže nebe otvírá.
Kristovy rány jsou za hříchy cenou,
drž se Krista, Krista drž se!

Home