116. V zajetí hříchu tisíce lidí bez Krista žijí okolo nás

V zajetí hříchu tisíce lidí bez
Krista žijí okolo nás;
kdo podle Písma skutečnost vidí,
ten kroky nutné podnikne včas.
Jdi lidem říci o Boží spáse,
však nechoď nikdy se slovy jen!
Kdo v službě lásky jde zas
a zase, usíná pak spokojen.

Jdi tam, kde strádá trpící steskem,
jdi za tím, který nemá proč žít:
oslepl cetek falešným leskem a
nedovede sám vykročit.
Měj pokoj v tváři, měj radost
v hlase, ať přitažlivý je projev tvůj;
desítky zrn at zrají v tvém klase,
slovo spásy rozšiřuj!

Duch pravdy přišel ukázat světu,
v čem spravedlnost, hřích je a soud;
z nevěry přítmí přivádí k světlu,
z pověry osvobozuje pout.
Svědčíme slovem, svědčíme činy:
Pán Ježíš hříšných Zachráncem je!
Od jeho nohou povstaneš jiný,
ON je naše naděje!

d, g6, A7, d, (d7, g, d/a,) g6, E7, A, F, g, G9, C, C7, A, A7, B, g, gis dim, A7, d, F, C7, F, G7, C7, F, (g6, F) d, A, d, B, (b6,) F/c, C7, F, (A7)

Home

Next song