756. Za Ježíšem kráčím

1. Za Ježíšem kráčím On jen mým je Králem,
chci Mu zůstat věrný, s Ním být v styku stálém.
Pro nemocné slabé v Něm je pomoc jistá,
proto kráčím cestou v svátých stopách Krista.

2. Za Ježíšem kráčím s křížem svým vždy věrně
úskalími světa pustinami země.
Jeho Slovo pro mě strava sytá čistá,
proto stále kráčím v svátých stopách Krista.

3. Za Ježíšem kráčím svobodně a směle
ON mě posiluje na duši i v těle.
Životem když strmá nejistá je cesta
směle krácím po ní v svátých stopách Krista.

4. Za Ježíšem kráčím moje duše jása
za můj hřích ON zemřel, v tom je moje spása.
Z mrtvých vstal a žije, místo pro mě chystá
proto vděčně kráčím v svátých stopách Krista.

5. Za Ježíšem kráčím do nebeské vlasti,
i když vitr, bouřka množi moje strasti.
ON je moudrost věčná, láska svatá, čistá,
proto kráčím k cíli v svátých stopách Krista.

Home

Next song