Allah Dapat Lakukan S’gala Sesuatu

ALLAH DAPAT LAKUKAN S'GALA SESUATU
(God Can Do Anything)
NP. 024 - 4/4 D = Do (2 Kruis)

Allah dapat lakukan s'gala sesuatu,
S'galanya selain gagal.
Ia dapat s'lamatkan, lindungi, bersihkan,
S'galanya selain gagal.

Dia Alfa dan Omega, yang Awal dan yang Akhir,
Ia yang paling indah bagi jiwaku;
Allah dapat lakukan s'gala sesuatu,
S'galanya selain gagal.

Home