PUPURIHIN KA SA AWIT

Walang hanggang katapatan
Sa buhay ko'y lagi Mong laan
Narito dahil sa biyaya Mo
Habangbuhay magpupuri Sa'yo

Pupurihin Ka sa awit
Itataas ang aking tinig
Itatanghal sa buhay ko'y
Tanging Ikaw, O Diyos
Higit pa sa kalangitan
Ang Iyong kaluwalhatian
Kadakilaan Mo'y 'di mapapantayan

Hesus Sa'yo ang kapurihan
Kaluwalhatian ngayon at magpakailanman
Hesus Sa'yo ang karangalan
Kapangyarihan ngayon at magpakailanman

Home