65. Je místa dost a dosud čas

Je místa dost a dosud čas,
Nuž pojd‘ a vrat‘ se již!
Ó nemeškej, slyš Boží hlas
A přistup směle blíž!

Je ještě místo, vejít smíš,
hod spásy připraven,
Spasitel sám tě volá, slyš!
Ó pojd‘! Pojd‘, dokud vhodný den!

Pojd‘, zachraň se, je blízko soud,
jenž všechnu stihne zem;
Však možno je mu uniknout,
Když spásu najdeš v Něm!

Pojd‘, žíznící, pojd‘ směle jen,
Vždyt‘ čeká tvůj tě Pán.
Snad poslední tvůj dnes je den
A budeš odvolán!

G, e, C, E7, a, a, D7, G, C6, D7, G, D, G, D, D7, G, C, G/d, e, D7, G

Home