Damai Anug'rah Tuhan

DAMAI ANUG'RAH TUHAN
NP. 353 - 6/4 As = Do (4 Mol)

Dihatiku ada lagu,
Gembira dan sangat merdu;
Berkali-kali kuseru:
Damai anug'rah Tuhan

Damai, damai,
Damai yang mengherankan
Ya, damai yang amat permai
Damai anug'rah Tuhan

Kristus yang tersalib memb'ri,
Perdamaian dalam hati
Landasan berkat ilahi,
Damai anug'rah Tuhan

Ku hidup di dalam Yesus,
Dekat pada sisi-Nya t'rus
Ku damai karna ditebus,
Damai anug'rah Tuhan

Damai, damai,
Damai yang mengherankan
Ya, damai yang amat permai
Damai anug'rah Tuhan

Home