Riang dan Gembira di Surga

RIANG DAN GEMBIRA DI SURGA
NP. 376 – 4/4 Bes=Do (2 Mol)

Riang dan gembira malak disurga!
Kini pulang anak yang sesat

Bapa berkenan menyambutnya seg'ra
Anak yang merana dan penat

”Mulia!, Mulia! ” lagu surgawi ”
Mulia!, Mulia! ” puji tak terp'ri

Riang dan gembira malak di surga!
Bapa dengan anak yang berdamai

Pada jalan jahat ia t'lah jera
Dan mendapat hidup yang permai

Riang dan gembira malak di surga!
Adakan jamuan yang besar

Kabar kesukaan b'ritakan seg'ra
Yang berdosa t'lah jadi benar.

”Mulia!, Mulia! ” lagu surgawi ”
Mulia!, Mulia! ” puji tak terp'ri

Home