Hindi na Lalayo

Nais kong mamasdan
ang Iyong kagandahan
Nais kong manahan
sa piling Mo kailanman
Ang ibigin Ka
ang syang Nais ko
Ang sambahin Ka
ang syang mithi ko
Hindi na lalayo
Hindi na lalayo
ang Pangako ko.

Nais kong mamasdan
ang Iyong kagandahan
Nais kong manahan
sa piling Mo kailanman
Ang ibigin Ka
ang syang Nais ko
Ang sambahin Ka
ang syang mithi ko
Hindi na lalayo
Hindi na lalayo
ang pangako ko

Sa piling Mo napapawi
ang pangamba
Sa piling Mo lubos
ang pag asa
Sa piling Mo galak
ay umaapaw
Sa piling Mo O Diyos

sa piling Mo

Nais kong mamasdan
ang Iyong kagandahan
Nais kong manahan
sa piling Mo kailanman

Ang ibigin Ka
ang syang Nais ko
Ang sambahin Ka
ang syang mithi ko
Hindi na lalayo
Hindi na lalayo

Sa piling Mo napapawi
ang pangamba
Sa piling Mo lubos
ang pag asa
Sa piling Mo galak
ay umaapaw
Sa piling Mo O Diyos

Home