885. Vidím Boha každý den

1. Vidím Boha každý den
Oči otevírám, venku svítá.
Světlo na svět proníká,
jako s láskou milost Tvá
odpouští můj hřích!

Všude TY, Stvořiteli, Bože můj,
nekonečný 'Otec' Bůh
ve Svém Slově neměníš se.
Ty, milosrdný svatý Bůh,
všemocný náš Otec Bůh
buď blahoslaven!
/: Všude TY, Ježíši!
Sláva Tobě navěky sláva! :/

2. Vidím Tvůrce každý den
V letu hejna ptáků, když se ztrácí,
obzor tam, kde zaniká,
letět chce i duše má.
dál v Nebes říši!

Všude TY, Stvořiteli, Bože můj,
nekonečný 'Otec' Bůh
ve Svém Slově neměníš se.
Ty, milosrdný svatý Bůh,
všemocný náš Otec Bůh
buď blahoslaven!
/: Všude TY, Ježíši!
Sláva Tobě navěky sláva! :/

3. Vidím Boha každý den
Na cestě, kde Bůh cíl v Nebi dává.
Ty teď žiješ v srdci mém,
zpívat chci jen v Duchu Tvém,
písně pro Tebe!

Všude TY, Stvořiteli, Bože můj,
nekonečný 'Otec' Bůh
ve Svém Slově neměníš se.
Ty, milosrdný svatý Bůh,
všemocný náš Otec Bůh
buď blahoslaven!
/: Všude TY, Ježíši!
Sláva Tobě navěky sláva! :/

Home