A tejjel, mézzel dús hazát

1. A tejjel, mézzel dús hazát,
A szentek boldog otthonát,
Hol nincsen éj, az Úr a nap,
E hont köszöntöm boldogan.

Refrén:
Ó, békehon, ó, szép hazám,
Oly szép örökség vár ott rám!
Mily szent öröm lesz menny ölén,
E honba fel úgy vágyom én,
Hol lakhelyem már készen áll,
És Jézus égi üdvvel vár.

2. Most Üdvözítőm jár velem,
Ő fogja híven két kezem,
És úgy vezet a hon felé,
A jó Atya színe elé.

3. Ott el nem múló nyár virul,
Jó illat árad halmiról,
Az égi város szép terén
Üdvfolyó árad énfelém.

Home


Next song