Miféle nagy népcsődület

1. Miféle nagy népcsődület
És mit akar e nagy tömeg
Mely napról-napra gyüledez
Ah! Vajon mit jelenthet ez?

//: Halld mily örömmel hirdetik
Názáreti Jézus megyen itt ://

2. De hát e Jézus ki lehet?
Hogy így buzdul a népsereg?
Hallatlan ez! Minden felől
Ifjú, öreg köréje gyűl.

//: És íme újból hirdetik
Názáreti Jézus megyen itt ://

3. A drága Jézus Krisztus Ő,
A Megváltó Üdvözítő!
Szavára feltámad a holt
És járni kezd ki sánta volt.

//: S még a vakok is hirdetik
Názáreti Jézus megyen itt .//

4. Istennek hála jár ma is
Egy házból másba mostan is
Zörget keres körös-körül
Örül ha ember üdvözül.

//: Kiálítson hát most mindegyik
Názáreti Jézus megyen itt ://

5. Ah! Jertek bűnösök tehát
Lerontja ő a bűn igát
Szegények jertek, jertek óh
Hitben lehettek gazdagok.

//: A megváltottak hirdetik
Názáreti Jézus megyen itt ://

6. Ne zárd be hát a szívedet
Most még üdvöt megnyerheted
De ha a kegyidő lejár
Akkor megtérni késő már.

//: Késő! A föld e jajtól zeng
Názáreti Jézus már elment ://

Home


Next song