Krisztus az én életem

1. Krisztus az én életem
S halálom nyereség,
Tiéd vagyok örömben,
Megyek, Uram, feléd.

2. Krisztushoz fel a mennybe
Oly szívesen futok,
Ó, mily jó üdvöt nyerve,
Vele maradni ott.

3. Ha erőim megszűnnek
És szó az ajkamon,
Ha szemeim megtörnek,
Vegyed a sóhajom!

4. Ha gondolatom végre,
Miként a mécsvilág,
Melyből olaj kiégett,
Nem szállonghat tovább;

5. Hagyj elszunnyadnom csendben
Akaratod szerint
És ébredni Nevedben,
Ha majd az óra int.

6. Engedj Terajtad csüngnöm,
Mint gyermek csüng anyján,
Hogy itt is még e földön
Az üdv boruljon rám.

7. Ott majd az égi trónnál
Dicsőít énekem,
Ó mily nagy boldogság vár
Reám a mennyben fenn!

Home


Next song