Világ kapui, nyíljatok

1. Világ kapui, nyíljatok!
Király vonul be rajtatok,
Kegy s igazság díszében.
A bűntől, ki eltávozott,
Halálból, ki feltámadott,
Az látja Őt fényében.
Lássad, várjad, dicsőn lépdel,
Fényt terjeszt el, éjjelt oszlat;
É1tet, békét és gyönyört ad.

2. Örvendve veszi Őt körül
Egy nagy sereg, amely örül,
Hogy szabadokká lettek.
Vakok voltak és látnak most,
Sánták voltak és járnak most,
Holtak és íme élnek!
Becses, kedves a betegnek
S oly lelkeknek, kik Őt várják,
Hoz azoknak üdvöt, áldást!

3. Krisztus népei, jöjjetek
És szent örömmel kössetek
Frigyet Ő szent nevében!
Tekintsük hatalmas karját,
Építsük bátran országát
Az emberek szívében.
Jerünk, menjünk, ami égi,
Megszerezni, meg ne álljunk!
Jézus az, kinek szolgáljunk.

Home


Next song