884. Život náš, to je Bůh

1. Náš život, to je Bůh, naše radost v Ježíši.
Jsme štasťní jenom v Něm, jenom v Něm.
Spojení naše stálé, sváté jenom s Ním je,
jenom za Kristem jdem, vždy jdem, amen.

2. ON je Král a Otec, je Zachránce věrný náš,
nejlepši v době slz přítel náš.
Bez konce je v Něm láska, ta nejčistší láska,
je než moře hlubši, nad slunce zář.

3. A Ježíš vůdce náš všemi dny v žití našem.
Vítězstvi jenom v Něm, máme v Něm.
Nevinně odsouzený, za hřích lidstva obět.
Jeho stopami jdem, vždy jdem, amen.

4. V životě, ve smrti ani hrůzy mučení,
nikdo nám to jméno nevezme.
Svatou krví Ho máme, zapsano do srdce.
v našem srdci žije, žije, amen.

Home