828. Hříšníku slyšíš

1. Hříšníku slyšíš, hlas který zní?
Laskavě, něžně ''pojď sem příteli''.
Je to tvůj Zachránce.
V Něm samotném duše má pokoj a jsi vykoupen.

K Ježíši, pospěš, k Ježíši pospěš!
Už Jeho lásku neodmítej!
Věř mi, ne vždycky slyšíš Ho volat.
Nabízí milost, dnes uvěř v Něj!

2. Hříšníku vnímáš, že místo tě
trpěl tam bezviny na Golgotě.
Láskyplně prosí v utrpení
za ty kdo hynou a Ho křižují.

K Ježíši, pospěš, k Ježíši pospěš!
Už Jeho lásku neodmítej!
Věř mi, ne vždycky slyšíš Ho volat.
Nabízí milost, dnes uvěř v Něj!

3. Hříšníku vidíš, jak zvítězil?
Tam tebe milujicí vykoupil.
Svou smrti otevřel spasení nám.
Přijmi Ho dnes jako tvůj Král a Pán.

K Ježíši, pospěš, k Ježíši pospěš!
Už Jeho lásku neodmítej!
Věř mi, ne vždycky slyšíš Ho volat.
Nabízí milost, dnes uvěř v Něj!

Home