Starý kříž

1. Na dalekém kopci,
vprostřed stromů a skal
přes šedi všech věků,
starý kříž stál a stál
milióny lidí
– každý, kdo ten kříž zná –
svoje štěstí našlo,
jedním z nich jsem byl já.

Starý kříž, starý kříž
nenápadný, však v něm
síla je, síla je,
dnes jistě může všem
uzdravit rány vše a srdce hříšná,
každému, kdo přijde,
otevřít nebesa.

2. Mezi nebem svatým
a tou hříšnou zemí
propast strašná leží –
věčné oddělení.
Ať chceš nebo nechceš,
poslyš slovo Tvůrce:
kříž je jediný most
ze země do nebe.

3. Na dalekém kopci,
viset na tom kříži
uviděl jsem Tebe, můj drahý Ježíši,
Propodené ruce
krev z Tvých ran prýštící
Boží lásku k lidem
v očích Tvých zářících.

Home

Next song