Jistota blahá, Ježíš můj jest

1. Jistota blahá, Ježíš můj jest!
Okouším slávu, radost a čest.
Dědic jsem spásy, vykoupený,
zrozený z Ducha, očištěný!

Refrén:
To je má zpráva, jistě to vím:
mám život věčný, jsem Boží syn;
svědectví Ducha v nitru svém mám:
spasil mě Ježíš, můj Bůh a Pán.

2. Úplně zlomen, naplněn Jím,
přetékám láskou, obživením.
Nebeskou shůry ozvěnou zní
v srdci zpěv díků za spasení.

3. Úplně poddán: Kristus buď živ!
Ztracen v Něm, blažen, jak nikdy dřív
nebeský mír mám, bdím-li či spím;
z otroctví vyrván, chodit chci s Ním!

Home

Next song