Blíž Tobě, Bože můj

1. Blíž Tobě, Bože můj, jen Tobě blíž!
Býť mne i táhnout měl blíž k Tobě kříž,
zaplesá vždy můj duch:
Blíž Tobě, jenžs můj Bůh,
blíž Tobě, jenžs můj Bůh, jen Tobě blíž!

2. Byť mne tma objala, slunka zhas‘ svit
a já na kameni strojil si klid,
můj bude, Pane, sen:
Blíž Tobě, Bože, jen,
blíž Tobě, Bože, jen, jen Tobě blíž!

3. Ukaž mi, cesta má k nebi že jde
a vše, co sesíláš, z lásky že je!
Andělů pokyn zřím,
blíž k Tobě jít že smím,
blíž k Tobě jít že smím, jen k Tobě blíž!

4. A když pak procitnu pln díků, chval,
v Bethel Ti postavím každý svůj žal
tak, by mne každá tíž
vedla jen k Tobě blíž,
vedla jen k Tobě blíž, jen k Tobě blíž!

5. I když mne nad slunce v nadhvězdnou výš povznese peruť Tvá v nebeskou říš,
můj hlahol uslyšíš:
Můj Bože, Tobě blíž,
můj Bože, Tobě blíž, jen Tobě blíž!

Home

Next song