Slovo Boží nám jest

1. Slovo Boží nám jest ukazatelem cest,
jasným světlem, jež rozhání tmu.
Na křižovatkách ví, kudy jít mám, kam vy,
jen když cestu svou svěříme mu.
Věř, poslouchej, Ducha vedení dbej!
Je to jediná cesta: věřit, poslouchat Jej.

2. Nezastíní pak nic pohled na Boží líc,
každý mrak z duše odejde tvé.
Bolest s pochybností v srdci svém nehostí
ten, kdo věří a následuje.
Věř, poslouchej, nikdy nenaříkej!
Je to jediná cesta: věřit, poslouchat Jej.

3. Kdo jen na Pánu svém vždy jen dost má ve všem,
v pevném základu dům staví svůj.
Buď jen starostí prost, ON má milosti dost,
věř a poslušně jej následuj!
Věř, poslouchej, k svému Pánu se znej!
Je to jediná cesta: věřit, poslouchat Jej.

4. Život tvůj, bytí tvé, vše, co máš, Páně je,
proto ochotně v oběť se dej!
Sílu dá ve zkouškách, proto odhoď svůj strach,
věř a poslušně následuj Jej!
Věř, poslouchej, do své práce se dej!
Je to jediná cesta: věřit, poslouchat Jej.

5. Až Pán k čekajícím věrným zástupům svým,
přijde v oblaku v okrase své,
od něj tam na trůnu přijme svou korunu,
kdo jen s vírou jej následuje!
Věř, poslouchej, co chceš sklidit, to sej!
Je to jediná cesta: věřit, poslouchat Jej.

Home