Pane náš, prosit a věřit

1. Pane náš, prosit a věřit nás uč,
přicházet s důvěrou, prosit nás uč.
Všechna moc dána Ti
od Otce pro děti;
k plnosti dospěti prosit nás uč.

Vyuč mě, Hospodine, své cestě chodím ve tvé pravdě.
Soustřeď mé srdce, abych se bál tvého jména!
Žalm 86, 11

2. Pane náš, prosit a věřit nás uč,
za lidi ztracené prosit nás uč.
S Tvou láskou ztotožněn,
pracovník na Tvou žen
z nás ať je vystrojen, prosit nás uč.

Vyuč mě, Hospodine, své cestě chodím ve tvé pravdě.
Soustřeď mé srdce, abych se bál tvého jména!
Žalm 86, 11

3. Pane náš, prosit a věřit nás uč,
za Tvé v nás království prosit nás uč.
Ať mrtvi sobě zde
sloužíme době své,
zmáháme dobrem zlé, prosit nás uč.

Vyuč mě, Hospodine, své cestě chodím ve tvé pravdě.
Soustřeď mé srdce, abych se bál tvého jména!
Žalm 86, 11

Home

Next song