Něžně a laskavě Pán Ježíš volá

1. Něžně a laskavě Pán Ježíš volá,
zvé k sobě tebe i mne.
Z prachu svůj zrak k němu pozvedni zdola,
spasit chce tebe i mne.

Refrén:
Už pojď! (Už pojď!) Už pojď! (Už pojď!)
Zemdlený poutníče, pojď!
Něžně a laskavě Ježíš tě volá:
z bloudění k domovu pojď!

2. Závratnou rychlostí míjí nás roky,
zhasne den tobě i mně,
dříve či později ztěžknou nám kroky,
skončí čas tobě i mně.

3. Cest křižovatkou je život náš pouhou,
vlevo či vpravo se dáš?
Pak cestou věčnosti půjdeme dlouhou:
kudy se ty ubíráš?

Home