Tak, jaký jsem, ač nemám nic

1. Tak, jaký jsem, ač nemám nic,
však že mi láska Tvá jde vstříc,
a že mne voláš víc a víc:
Beránku Boží, k Tobě jdu!

2. Tak, jaký jsem, pln neřestí,
však zdraví, světlo radosti,
vše v Tobě doufám nalézti:
Beránku Boží, k Tobě jdu!

3. Tak, jaký jsem, a nečekám,
že změním se neb spasím sám,
v Tě samého jen spoléhám:
Beránku Boží, k Tobě jdu!

4. Tak, jaký jsem, ač všechno víš,
mne přijmeš, spasíš, potěšíš,
vždyť TY své sliby nerušíš:
Beránku Boží, k Tobě jdu!

5. Tak, jaký jsem, aj, duše má
Tvé milosti se poddává,
a již je Tvá, na věky Tvá:
Beránku Boží, k Tobě jdu!

Home