Je pravda, je pravda

1. Je pravda, je pravda, je pravda,
Ježíš za mne zemřel.
Je to tak, je to tak, je to tak,
tomu jsem uvěřil.

Refrén:
Proto můžu se veselit,
dnes smím se proto radovat.
Proto můžu se veselit
a Jemu děkovat.

2. On žije, On žije, On žije,
Pán Ježíš žije dál.
On žije, On žije, On žije,
On za mne z mrtvých vstal.

3. On přijde, On přijde, On přijde,
přijde pro mne brzy.
On přijde, On přijde, On přijde,
tomu jsem uvěřil.

Home