Ó, já hříšník bídný!

1. Ó, ja hříšník bídný! Pravda, to já jsem!
Kdyby mi Bůh svatý nebyl nakloněn.
Nebyl plný lásky a nespasil mě,
tak bych bídně zahynul v tomto světě zlém.

2. Budu s vírou v srdci k Pánu já hledět,
i když mi svět bude slávu nabízet.
Jestliže uslyším Slovo od Něho,
budu slavit srdcem, opěvovat Ho.

3. V pokání jsem přijal, že jsi můj Pastýř,
rozplynul se v mžiku strach i každý hřích.
Radostně si přeji v Tobě přebývat,
pro Tebe tu žít a s láskou pracovat. .

4. Ano, drahý Bože, předivný Králi,
Ženichu mé duše a Slovo pravdy.
I když budu chudý duchem před Tebou,
chci Ti věrně sloužit a chodit vírou.

Home