Vám dávám

1. Vám dávám nový příkaz svůj:
„Lásku mějte jedni k druhým. “
Vám dávám nový příkaz svůj:
„Lásku mějte jedni k druhým. “

|: „Jako jsem miloval já vás,: |
lásku mějte jedni k druhým.
|: Jako jsem miloval já vás,: |
lásku mějte jedni k druhým. “

2. A lásku dávat srdcem svým,
máme ne jazykem lživým.
A lásku dávat srdcem svým,
máme ne jazykem lživým.

|: Abychom v den Krista Pána,: |
mohli v Jeho lásku vejít.
|: Abychom v den Krista Pána,: |
mohli v Jeho lásku vejít.

3. Kdo svého bratra nemá rád,
svého Boha marně volá.
Kdo svého bratra nemá rád,
svého Boha marně volá.

|: Pán neslyší naše prosby,: |
nežijem-li v lásce spolu.
|: Pán neslyší naše prosby,: |
nežijem-li v lásce spolu.

Home