712. Já toužím s Tebou zde být

1. Já toužím s Tebou zde být
můj Spasiteli drahý.
Jen Tobě toužím sloužit
každý den zde na zemi.

Bez Tebe pokoj nemám,
bez Tebe štěstí nemám,
jen v Tobě mi věčná zář
svítí životem.

2. Tonul jsem v bahně hříchu,
Ty jsi mě osvobodil.
Byl jsem mrtev, ale Ty
jsi mě k životu vzkřisil.

Kde najdu jen svůj pokoj,
kam s duší svou nemocnou.
Na Tvé hrudi můj Pane
Tvůj svatý pokoj.

3. Na Golgotě Tys strádal,
krev nevinnou jsi prolil.
V těžkých mukach‘s umíral,
život Svůj jsi nešetřil.

Jen s Tebou toužím kříž brát,
můj Ježíši Tys můj Král.
Pevně znám a věřím že,
život v Tobě mám.

4. Co mohu jěště řici
o Tobě drahý Jezu.
Nemohu už zadržet
v očích tak mnohou slzu.

Jen s tebou toužím zde žít,
jen Tobě chci zde sloužit.
Tobě Ježíši věřím
Tys budoucnost má.

Home

Next song