Persembahan Hati

PERSEMBAHAN HATI
NP. 228 - 6/8 Es = Do (3 Mol)

Katakan padaku s'karang, yang patut kuberikan;
Hatiku jahat dan curang, apa Tuhan berkenan?
Meski hatimu berdosa, Kristus mau membersihkan;

Hati penuh dengan cinta, hendak kau persembahkan,
Hati penuh dengan cinta, hendak kau persembahkan

Karna itu bergiranglah! Persembahkanlah lekas;
Hatimu jangan gentarlah; Kristus sungguh pelepas!
Almasih tidak meminta, mur, kemenyan dan emas

Tapi hatimu itulah, persembahanmu yang khas
Tapi hatimu itulah, persembahanmu yang khas

Home