485. Když Mojžíš s lidem Božím

1. Když Mojžíš s lidem Božím
pryč z Egypta se bral,
byl farao jim v patách
a vpředu mořský val.
Bůh mořské vlny rozdělil,
jim průchod vzdělal mez.
A ten Bůh, jenž za Mojžíše byl,
je tentýž ještě dnes.

/: Ještě dnes, ještě dnes
tentýž jest, tentýž jest.
- Bůh je tentýž ještě dnes! :/

2. Když David se svým prakem
na Goliáše šel,
měl obr sílu lidskou,
však David Boží měl!
Tou Goliáše porazil,
mu mečem hlavu sťal.
A ten Bůh, jenž za Davida byl,
být věrným nepřestal.

/: Ještě dnes, ještě dnes
tentýž jest, tentýž jest.
- Bůh je tentýž ještě dnes! :/

3. Když Daniel před Bohem
dál věrně skláněl líc,
král pro lest rádců podlou,
jej šelmám hodil vstříc.
Bůh zavřel dravé tlamy lví,
s ním strávil celou noc.
A ten Bůh, jak Danielovi,
i nám jde na pomoc.

/: Ještě dnes, ještě dnes
tentýž jest, tentýž jest.
- Bůh je tentýž ještě dnes! :/

4. Když Jonáš nechtěl sloužit
kde Bůh jej míti chtěl,
jej zhltla ryba velká,
co strachu vytrpěl!
Když naučil se poslouchat,
zas na zem vrácen byl..
A ten Bůh, co Ninive měl rád,
se podnes nezměnil.

/: Ještě dnes, ještě dnes
tentýž jest, tentýž jest.
- Bůh je tentýž ještě dnes! :/

Home